Uppfostrad med fel ideal

Om mina föräldrar hade introducerat riktiga förebilder, hållbara moraliska föredömen, då (antar jag) hade jag inte behövt söka efter tolstoj, raised fist, refused, http://tidskriftensubaltern.wordpress.com/, osv. Att påstå att det finns något liknande en fri ande i var man eller en ocivilicerbar kärna, ett kompromisslöst mänskligt aber i vårt innersta: Vi är ingenting. Vi förmår ingenting. Vi kan lära oss saker men vi kan ingenting. Vi är de dumma dockor som naturen designat oss att vara eller det samhälle vi lever i beslutat att vi bör vara. Tror vi något annat så är det utslag av hybris. Vi etablerar en betydelse i vårt samhälle och tror att det har egentlig betydelse. Egentlig. Ingenting betyder någonting. Hybris.

Non-sense

En blogg bestående av överdrifter, citat, alegorier över ett liv levt utan de drivkrafter man normalt ser i vanliga människor. Vad publicera, vad propagera för, vad kämpa mot? Insikten om mina egna åsikters betydelselöshet och min oförmåga att framhålla dem är bevis nog för att bloggen borde läggas ned omedelbart. Den ideologiska skillnaden melan mig och dem jag umgås med är skrattretande. Uppenbarligen. Så länge jag inte tjänar pengar på att blogga fyller det ingen funktion för mig eller någon annan. Uppenbarligen. Upplösningen av bloggen kommer inom kort. Vi ser vad som händer.
Har alltid trott att man kan lita på läsare att se skillnad mellan de delar av bloggen som är mer melrose place och de delar som är uppriktigt menade. Ett riktigt liv i fiktiv, löjlig skepnad. En parodi på det jag känner och tycker men stundtals mycket allvarligt på ett mycket uppriktigt vis. Kanske bör jag bli mer tydligt med vad som är vad. När dagen gryr: The Bronx – Heart Attack American

Det sjuka

Trots de dåliga recensionerna så såg jag ikväll the rhum diary. Allt jag tänkte på var liknelsen med det oändligt antal apor som med ett oändligt antal skrivmaskiner och med oändlig tid till sitt förfogande till slut kommer att skriva shakespeares samlade verk. Hur vi inbillar oss att det finns konstnärliga värden medan allt tyder på att det är vi som är aporna som i oändligt antal i oändlighet ordbajsar fram några enstaka läsvärda texter, tutar fram några lyssningsbara låtar, några sebara kontverk. När den där norrmannen skrev att allt detta är någon form av livsuppehållande reflex som kommer av att vårt abnorma medvetande inte kan hantera insikten om vårt eget meningslösa varande så var han något på spåren. Vi måste ha något för händer för att inte inse att vår egen utplåning är det enda rimliga. Det vi kallar neuroser eller psykoser är kroppen som helt naturligt stöter bort skyddsmekanismerna, skygglapparna som döljer vår egentliga belägenhet (som ras och som individer) från vårt medvetande. Jag tilltalas av the rhum diary för att jag tror att filmens budskap råkar sammanfalla med saker som jag inbillar mig vara vikiga. Illusionen av min egen betydelse och mina åsikters nödvändighet upplevs som bekräftade genom somliga andra människors kreativa utsöndringar. Jag tror mig se min egen spegelbild i somliga författarskap. Tror mig förstå att jag delar vissa sanningar med andra. Känner gemenskap genom att stirra på samma punkt som någon annan tills jag tror mig se något gemensamt viktigt. Kör man bil tillräckligt länge så ser man tids nog saker som rör sig, kryper direkt på bilens vindruta. Lyssnar man tillräckligt länge i total tystnad så tycker man sig höra ljud. Hjärnan är gjord för att lura oss. När den inte lyckas skapa en världsbild där vi är dess meningsfulla centrum så är vi "sjuka". Jag tycker att the rhum diary är en bra film och jag skulle kunna motvera det på si och så vis. Men det betyder väl lika mycket som allt annat. Att vi orkar läsa det aporna skriver är förmodligen det mest sjukliga beteende vi uppvisar. Det visar tydligt på "friska" människors desperation att titta åt alla andra håll än åt det håll som allt egentligen pekar.

Gnisslar tänderna platta

Två sorters smärtstillande, två cigariller och två öl klarar inte att släta ut rynkan i pannan. Botox? Psykofarmaka?

Konsten att skita de svaga i munnen

Nya landvinningar görs dagligen i konsten att suga musten ur de sämst ställda. De halvt ihjälsvultna lockas med jobb, pengar eller mat att komma till vårt empatistörda land för att vi ska kunna våldföra oss på deras sista krafter. Var dag bygger utlänningar hus, de plockar bär och sätter kakel. När de är klara eller tvingas att sluta jobba på grund av näringsbrist så loskas de i munnen av de grisfittor som lurat hit dem och de får gå till fots hem till det land de kom från.

Men, är inte all profit, när allt kommer omkring, just på andras bekostnad? Är det inte det som är det fina i en demokratisk marknadsekonomi? Att var man efter bästa förmåga har möjlighet att pissa alla andra i munnen och blåsa dem på pengar, ju fattigare offer desto mer lättlurade. Somliga tycks nog tycka så.
Tillgången på godtrogna, fattiga arbetare är nästan lika stor som det svenska behovet av gratis arbetskraft. H&M framstår som en välgörenhetsorganisation i jämförelse med de uthyrningsföretag som rekryterar på balkan. De betalar i alla fall sina arbetare en närapå symbolisk summa pengar för att bli förgiftade i klädfabrikerna och dessutom sker det på behändigt avstånd från arbetstagarnas hem, så de behöver inte flyttas så långt när de har svimmat.
Inte för att svenska företag och politiker inte har en rik historia av att spotta även på svenska arbetare. De som jobbade på Bolinders i början av nittonhundra hade förmånen att få betala en femma om året för att få gå på SJs järnvägsspår till jobbet. Givetvis på egen risk. Den som kan sko sig på andra ska givetvis sko sig. Allt annat vore en synd.
Idag så fick jag kämpa hela vägen till jobbet för att inte ge vika för min lust att vrida över i fel fil var gång jag såg en mötande SUV med något dressat jävla plastikmissfoster vid ratten. Botoxen sägs göra att de inte kan visa känslor ens i dödsögonblicket. Likgiltigheten följer dem i graven.

Horrace Engdahl vs. Bloggvärlden 0-0

När jag för en stund sedan sållade mig igenom dagens mediaflöde på jakt efter något värt att ta intryck av så råkade jag på något tämligen upprörande. I Nordegren i P1 satt Horrace Engdahl och förhävde sig över sin senaste aforismsamling i samma andetag som han dömde ut samtliga bloggare på grund av lösligheten i deras språk och tanke. Visserligen kan jag nog till viss del instämma i Horraceses kritik: Varken jag, Kissie eller Blondinbella har utgett oss för att vara vårt århundrades litterära mästerkatter, vårt språk kan nog stundtals vara nog så lösligt och våra tankar är snabbt sammanfattade utan eftertanke på grund av de prestationskrav som likt damoklessvärd hängts över oss av våra läsare. Interpunktion, styckeindelning och grammatik är inte våra starka sidor. Vi föredrar att lägga ut en bild på dagens outfit istället för att finslipa det där språkliga lilla إضافي.

Det som upprör mig och som även bör uppröra bloggvärldens samtliga invånare är att Horrace hävdar att hans lilla bok skulle stå för något bättre. De som lyssnat på Nordengren idag och hört de exempel på "fragment" som Horraceses bok innehåller, förstår förmodligen liksom undertecknad att han saknar det man finner i exempelvis Nitzsches Morgonrodnad, Ceronettis Kroppens tystnad eller Teratologens Apsefiston: Det förtätade språk och de färgranna bilder som målats med så yvig pensel att man oundvikligen måste bli varse det sprängfyllda intellekt som genom nödventilen släppt ut dessa lösryckta fragment som är större än livet och som i sig själva ofta vittnar om en hel bok som aldrig skrivits.
Hela Horrace utstrålar istället förtätat trä. Hans språk har tappat styrfarten och i fallet fossilerats på sidorna i hans bok. Engdahls aforismer får mig att tänka på serien Laban som förekommer i så många tidningar, fast med en liten trumvirvel och ett cymbalslag på slutet. Där bloggspråket står för något nytt så står Horrace för något dött. Sluta yvas Horrace: Du är körd i min bok.
Tillåt mig att åter citera Brandos karaktär i Myteriet på Bounty: "Puking hell, you´re a bore".

Så sant som det är sagt

Att hävda att allt skrivet är fiktion är inte orimligt, det är inte en tes eller ett tankeexperiment, det är ett faktum. Skillnaden mellan en text som påstås vara fiktiv och text som sägs vara baserad på verkliga händelser är just det; att man påstår det ena eller det andra om den. Var biografi är lika fiktiv och var historieskildring lika påhittad som viken roman som helst. Allt som jag hävdar om min egen person är en efterkonstruktion av löst sammanfogade, på inget vis verkliga minnesbilder som om och om igen ändrar form i mitt medvetande. Detta gäller givetvis inte endast mig själv utan även alla andra. Många bevis för att vi inte ens kan uppfatta det vi ser för stunden så som det egentligen ser ut har framförts av alla möjliga och omöjliga människor genom tiderna, vår uppfattning om vår egen fria vilja bevisas dagligen vara en fiktion skapad av vårt bångstyriga medvetande. Olika biografier om samma människor visar sig ständigt framhålla två motsägande bilder av samma person och samma människa kan skriva två självbiografier efter varandra som visar på två motsatta upplevelser av jaget och jagets upplevelser. Alla lika sanningsenliga. Jan Guillous böcker innhåller lika mycket sanning som William S. Burroughses. Att hävda att man ens sitter inne med en liten gnutta sanning som man vill förmedla till sin omvärld genom skrivande är futilt, löjeväckande, hybris, dålig självkännedom, självbedrägeri, man skapar en fantasmagori utan någon som helst relation till något verkligt. Att skriva är varken meninslöst eller onödigt men tanken på ett verk som en beskrivning av verkligheten är absurd. När författare väl insett detta (även om alla inte inser detta) så brukar deras böckers kvalitet höjas omätbart. Det ges utrymme för språk och vackra bilder som tidigare fått stå tillbaka för deras önskan att skriva (skenbart) i enlighet med deras bild av vad som faktiskt hänt eller händer i verkligheten. Släpp litteraturen loss och låt alla verklighetsbeskrivandets påhittade bojor flyga och fara.

RSS 2.0